Hoppa till sidans innehåll

ÄSSS Stadgar


Ängelholms-Skäldervikens Segelsällskap, ÄSSS
Utdrag
§11 Kommittéer och deras uppgifter
 Under styrelsens ledning hör i §12 angivna permanenta kommittéer och sådan särskild kommitté, varom sällskapet kan fatta beslut enligt §13. Kommittéerna har till uppgift att leda och bedriva den verksamhet som den genom sin verksamhetsplan har fått beslut av styrelsen att genomföra.

Verksamhetsplanen ska årligen revideras i samband med styrelsemötet på hösten där samtliga kommittéer kallas. Verksamhetsplanen ska innefatta såväl kommande års verksamhet samt en långsiktig planering för kommittéernas fortsatta verksamhet och utveckling. Styrelseledamot kan, om särskilda skäl anses föreligga, vara ledamot i en eller flera kommittéer. Kommitté håller sammanträde på kallelse av dess ordförande. Denne har skyldighet att på begäran av ledamot i kommittén utlysa sammanträde. Föreligger behov föres protokoll vid kommitténs sammanträde. Såsom kommitténs beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenat sig, men vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Kommitté äger rätt att för särskilda uppdrag eller för handläggning av särskilda frågor adjungera till sig annan medlem i sällskapet.

§12 Permanenta kommittéer
Sällskapets verksamhet bedrivs genom de permanenta kommittéerna:
1. Teknisk kommitté 2. Klubbkommitté 3. Båtplatskommitté 4. Kappseglingskommitté 5. Jollekommitté  6. Kajakkommitté
7. Träbåtskommitté 8. Brädseglingskommitté 9. Utbildningskommitté.

Varje permanent kommitté består av ordförande och en till sex ledamöter beroende på den verksamhet som planeras under perioden. Kommittéordförande väljs vid årsmötet med en mandatperiod på 2 år. Vid udda årtal väljs ordförande för kommittéerna med udda nummer, och vid år med jämnt årtal de med jämna nummer, enligt ovan. Kommittéledamöter utses av kommittéordförande som även har rätt att mellan årsmötena i samråd med styrelsen utse nya medlemmar i kommittéerna.

Kajakkommitténs verksamhet omfattar

  • motions- och havskajakpaddling,
  • förvaring och underhåll,
  • utbildning och andra gemensamma aktiviteter
Uppdaterad: 17 NOV 2016 22:26 Skribent: Magnus Persson
E-post: Adressen Gömd

För mer info kontakta: 

Olle Jönsson

070-283 46 14

This is a mailto linkHavskajak  FB

 

Svenska kanotförbundet

Hur är vädret i hamnen

_________________________

Sponsor:

Sparbanken

 

 

_________________________

Postadress:
Ängelholm-Skäldervikens SS - Segling
Segelvägen 7
26261 Ängelholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info